Enligt dokumentet omfattar planen fyra pelare, varav den ena "förebygger och minimerar AMP:s reproduktion i stadsområdet", där planen föreslår "som metod för att kontrollera fiskmåsarnas häckning att olja appliceras på äggen med hjälp av anpassade drönare".

Lösningen föreslås "med tanke på att det är svårt att komma åt många av taken i de städer som ingår i studien och med tanke på den effektivitet som visats när det gäller att göra ägg omöjliga att använda genom att applicera vattenskyddande olja".

I planen deltar kommunerna Vila Nova de Gaia, Porto, Matosinhos, Vila do Conde och Póvoa de Varzim, som deltog i det arbete som genomfördes 2021 och 2022 av konsortiet Floradata och Wedotech, med allmän samordning av Paulo Alves.

"Denna metod kringgår inte bara frågor om säker tillgång till bon, vilket minskar risken för olyckor, utan minskar också risken för att måsarna utför ersättningsställningar (vilket visades i den aktuella studien)".

Försöket är inspirerat av det i Nice (Frankrike) och består av "användning av paraffin eller matolja på äggen, för att skapa ett lager som förhindrar gasutbyte mellan embryot och utsidan", vilket gör det ogenomförbart.

På lättåtkomliga tak kan "andra metoder för bekämpning av häckningar", t.ex. borttagning av bon eller avlägsnande av ägg, "undersökas i stor skala, men de måste dock upprepas varannan vecka under april och maj", för att undvika att fåglar byter ut dem.

I handlingsplanen fastställs att "varje kommun bör utarbeta ett program för kontroll av häckningar" för den mest frekventa arten, den gulpudrade måsen ("Larus michahellis"), "och detta program bör genomföras under häckningssäsongen (mellan början av april och slutet av maj/början av juni).

De tre återstående pelarna i planen är att "erhålla ett generellt tillstånd från ICNF [Institutet för bevarande av natur och skog] för att bekämpa stadsmåsar", "göra AMP mindre attraktivt för måsar" och "säkerställa kontinuiteten i åtgärderna och en regelbunden översyn av dem".


"Psykopatiska" fiskmåsar


För att kunna agera i extrema fall måste "kommunerna erhålla ett undantagstillstånd från ICNF för att fånga och avliva stadsmåsar i situationer av extrem aggression", t.ex. "psykopatiska" måsar med aggressivt och repetitivt beteende.

I handlingsplanen förespråkas också att man utarbetar eller reviderar handböcker med god praxis för de viktigaste födosöksställena för måsar (t.ex. auktioner, restauranger, båtar eller soptippar), korrekt hantering av organiskt avfall och att fåglarna inte utfodras, genom att befolkningen medvetandegörs.

Möjligheten att "på sikt införa sanktioner" för dem som matar måsar är fortfarande öppen.

"Detta kräver tydliga regler, konsekvens i åtgärderna och öppenhet i processerna. Man bör prioritera fall av utfodring i bostäder (fönster, balkonger, terrasser) och fall av fortsatt utfodring på allmänna vägar (behållare med mat för vilda katter och/eller måsar, till exempel)".