"Z 35,8% budynków, które wymagały napraw (1 278 826 budynków), 21,8% wymagało lekkich napraw (780 126 budynków), 9,4% - średnich napraw (335 599 budynków), a 4,6% - głębokich napraw (163 101 budynków)" - czytamy w opracowaniu "Co spisy mówią nam o mieszkalnictwie".

INE zwrócił uwagę, że nie zweryfikowano "głównych rozbieżności regionalnych". Central Alentejo, Baixo Alentejo i Algarve były regionami o najwyższym odsetku budynków wymagających naprawy, odpowiednio 75,1%, 71,6% i 70,7%.

"Budynki, które nie wymagały naprawy stanowiły 72,2% budynków z trzema piętrami i 68,3% budynków z siedmioma lub więcej piętrami. Budynki wymagające głębokiego remontu stanowiły 6,8% budynków o jednej kondygnacji, zmniejszając się do 0,6% w budynkach o siedmiu i więcej kondygnacjach" - wskazuje instytut statystyczny w analizie NSP 2021.