"Av de 35,8 % av byggnaderna som behövde repareras (1 278 826 byggnader) behövde 21,8 % lätta reparationer (780 126 byggnader), 9,4 % behövde medelstora reparationer (335 599 byggnader) och 4,6 % behövde omfattande reparationer (163 101 byggnader)", står det i studien "What the Censuses tell us about housing".

INE påpekade att "stora regionala skillnader" inte kontrollerades. Central Alentejo, Baixo Alentejo och Algarve var de regioner som hade störst andel byggnader i behov av reparation, med 75,1 %, 71,6 % respektive 70,7 %.

"Byggnader som inte behövde repareras utgjorde 72,2 % av byggnaderna med tre våningar och 68,3 % av byggnaderna med sju eller fler våningar. Byggnader i behov av djupgående reparationer utgjorde 6,8 % av byggnaderna med en våning och minskade till 0,6 % i byggnader med sju eller fler våningar", påpekar statistikinstitutet i sin analys av 2021 års folkräkning.