"Projekt "Better-B" jest finansowany przez Horizon Europe, program finansowania badań i innowacji w Unii Europejskiej, skupia 17 instytucji z różnych krajów i otrzymał około 6 milionów euro", podaje UC.

W ciągu najbliższych czterech lat naukowcy zajmą się różnymi rodzajami czynników stresowych poprzez monitorowanie, eksperymenty i modelowanie ekologiczne.

Cytowany w komunikacie prasowym badacz José Paulo Sousa z Centrum Ekologii Funkcjonalnej Wydziału Nauki i Technologii UC i koordynator projektu na tej uczelni wyjaśnił, że rodziny pszczoły miodnej są często słabo przystosowane do radzenia sobie z tymi stresami lub czynnikami w dużej mierze z powodu nowoczesnych praktyk pszczelarskich."

"Kluczem do odpornego pszczelarstwa jest wykorzystanie 'siły natury', aby przywrócić harmonię i równowagę w rodzinach pszczelich oraz między rodzinami a środowiskiem, obie zaburzone przez działalność człowieka" - powiedział.

José Paulo Sousa przekonywał, że rozwiązaniem jest zrozumienie procesów i mechanizmów, które mają zastosowanie w przyrodzie i odpowiednie dostosowanie nowoczesnych praktyk pszczelarskich i procesu decyzyjnego, a w razie potrzeby wykorzystanie dobrodziejstw zaawansowanych technologii.

Profesor Wydziału Nauki i Technologii powiedział, że w ramach "Better-B" dokonana zostanie "ocena jakości zasobów kwiatowych w różnych siedliskach, a także interakcji roślina-zapylacz", aby "lepiej zrozumieć zjawiska konkurencji między pszczołami miodnymi a gatunkami dzikich zapylaczy w sytuacjach obfitości i niedoboru zasobów, monitorowania i eksperymentowania."


"Zebrane dane posłużą do zasilenia modeli oceniających 'nośność' różnych typów siedlisk, a także do opracowania narzędzi decyzyjnych dotyczących sposobów poprawy struktury siedlisk pod względem zasobów pokarmowych oraz zrównoważenia działalności pszczelarskiej i ochrony/zwiększenia bioróżnorodności zapylaczy" - informuje UC.

Zespół Better-B oceni również wpływ złożoności krajobrazu i zanieczyszczenia pestycydami na wydajność kolonii, wykorzystując metody oceny opracowane i przetestowane w ramach projektu "B-Good", którego częścią jest uczelnia. Ten ostatni był wydany w grudniu 2019 r. i testował za pomocą tanich inteligentnych uli, aby poprawić zarządzanie pasiekami.

"Wpływ niektórych czynników abiotycznych na wrażliwość na pestycydy zostanie oceniony poprzez przeprowadzenie testów ekotoksykologicznych z pszczołami miodnymi, aby ocenić efekty letalne i subletalne. UC jest jedyną uczelnią wyższą w Portugalii, która przeprowadza tego typu próby" - powiedział José Paulo Sousa.

Wpływ osy azjatyckiej na kolonie pszczół również zostanie oceniony w ramach tego projektu.

"W tym przypadku zastosujemy metody monitorowania i będzie to rozszerzenie dwóch projektów UC w partnerstwie ze społecznościami międzymiastowymi regionów Coimbra i Viseu Dão Lafões" - dodał badacz.