Het project, "Better-B" genaamd, wordt gefinancierd door Horizon Europe, een programma voor de financiering van onderzoek en innovatie in de Europese Unie, brengt 17 instellingen uit verschillende landen samen en heeft ongeveer 6 miljoen euro toegewezen gekregen, aldus de UC.

De komende vier jaar zullen de onderzoekers verschillende soorten stressfactoren aanpakken door middel van monitoring, experimenten en ecologische modellering, aldus de academie.

In een persbericht verklaarde onderzoeker José Paulo Sousa, van het Centrum voor Functionele Ecologie van de Faculteit Wetenschappen en Technologie van de UC en coördinator van het project aan deze universiteit, dat "honingbijenvolken vaak slecht aangepast zijn om met deze stress of factoren om te gaan, grotendeels als gevolg van moderne bijenteeltpraktijken."

"De sleutel tot een veerkrachtige bijenteelt is het benutten van de 'kracht van de natuur' om de harmonie en het evenwicht te herstellen binnen de kolonies en tussen de kolonies en de omgeving, die beide door menselijke activiteiten zijn verstoord," zei hij.

José Paulo Sousa betoogde dat de oplossing erin bestaat "de processen en mechanismen die in de natuur van toepassing zijn te begrijpen en de moderne bijenteeltpraktijken en besluitvorming dienovereenkomstig aan te passen, zo nodig met gebruikmaking van de voordelen van geavanceerde technologieën".

De professor van de Faculteit Wetenschappen en Technologie zei dat in het kader van "Beter-B" een "evaluatie van de kwaliteit van de bloemenrijkdommen in verschillende habitats en ook van de interacties tussen plant-bestuiver" zal worden gemaakt, om "een beter inzicht te krijgen in de verschijnselen van concurrentie tussen honingbijen en soorten wilde bestuivers in situaties van overvloed en schaarste van middelen, monitoring en experimenten."


De verzamelde gegevens zullen dienen "als voeding voor modellen om de 'belastbaarheid' van verschillende soorten habitats te beoordelen en ook om besluitvormingsinstrumenten te ontwikkelen over hoe de habitatstructuur in termen van voedselbronnen kan worden verbeterd en een evenwicht kan worden gevonden tussen bijenteeltactiviteiten en de toename van de instandhouding/biodiversiteit van bestuivers", aldus de UC.

Het Better-B-team zal ook de impact van "landschapscomplexiteit en pesticidenverontreiniging op de prestaties van kolonies" beoordelen, met behulp van beoordelingsmethoden die zijn ontwikkeld en getest in het kader van het "B-Good"-project, waarvan het college deel uitmaakt. Dit laatste, uitgebracht in december 2019, testte met goedkope intelligente bijenkasten om het beheer van bijenstallen te verbeteren.

"De effecten van bepaalde abiotische factoren op de gevoeligheid van pesticiden zullen worden geëvalueerd door ecotoxicologische tests uit te voeren met honingbijen om dodelijke en subletale effecten te beoordelen. UC is de enige instelling voor hoger onderwijs in Portugal die dit soort proeven uitvoert", aldus José Paulo Sousa.

Ook het effect van de Aziatische wesp op bijenvolken zal via dit project worden geëvalueerd.

"Hier zullen we monitoringmethoden gebruiken en het zal een uitbreiding zijn van twee UC-projecten in partnerschap met de interstedelijke gemeenschappen van de regio's Coimbra en Viseu Dão Lafões," voegde de onderzoeker eraan toe.