Nowe dane opublikowane przez Bank Portugalii (BdP) i zgłoszone przez ECO ujawniają, że prawie jedna szósta kredytów hipotecznych w Portugalii została udzielona obcokrajowcom w 2022 roku. Jest to wzrost w porównaniu z rokiem 2021, kiedy to 10,8% zakontraktowanej kwoty trafiło do obywateli innych krajów.

W sumie 169 000 osób zaciągnęło w zeszłym roku kredyt hipoteczny, to o 2000 więcej niż w 2021 roku. Z nowego wskaźnika statystycznego BdP wynika, że koło 16 tys. z nich stanowili obywatele innych państw, a kwota zaciągniętego przez nich kredytu odpowiadała 14% całkowitej kwoty.

Patrząc na kwoty przyznane obcokrajowcom, 20% trafiło do obywateli Brazylii, a następnie Wielkiej Brytanii i USA.

Należy zauważyć, że wskaźnik ten uwzględnia nie tylko kredyty hipoteczne, ale także kredyty na prace mieszkaniowe oraz na zakup ziemi pod budowę mieszkań.

Patrząc na całość udzielonych kredytów hipotecznych, mediana wartości umowy wzrosła w ubiegłym roku do 112 tys. euro, co dla porównania w 2021 roku wyniosła 100 tys. euro.

Prawie dwie trzecie kredytów hipotecznych udzielonych w 2022 roku (61%) zostało zaciągnięte z osobami w wieku do 40 lat, a prawie jedna piąta dotyczyła osób do 30 roku życia. Należy zaznaczyć, że z końcem marca weszły w życie nowe zasady narzucone przez BdP dotyczące ograniczenia warunków udzielania kredytów mieszkaniowych w zależności od wieku.

Jeśli chodzi o region zamieszkania, to dwie na trzy osoby, które zaciągnęły kredyt hipoteczny, zamieszkiwały w regionie północnym oraz w obszarze metropolitalnym Lizbony - wskazuje bank centralny.