Nästan en sjättedel av alla hypotekslån i Portugal beviljades till utlänningar under 2022, visar nya uppgifter från den portugisiska centralbanken (BdP) som rapporteras av ECO. Detta är en ökning jämfört med 2021, då 10,8 % av det kontrakterade beloppet gick till medborgare i andra länder.

Totalt tog 169 000 personer ett hypotekslån förra året, 2 000 fler än 2021. Cirka 16 000 av dessa var utländska medborgare, och det kreditbelopp de tog ut motsvarade 14 % av det totala beloppet, enligt BdP:s nya statistiska indikator.

Om man tittar på de belopp som beviljades till utlänningar gick 20 % till medborgare i Brasilien, följt av Storbritannien och USA.

Det bör noteras att denna indikator inte bara omfattar hypotekslån utan även krediter för bostadsarbeten och för förvärv av mark för bostadsbyggande.

Om man tittar på de totala hypotekslån som beviljats ökade det genomsnittliga kontraktsvärdet till 112 000 euro förra året, vilket kan jämföras med 100 000 euro 2021.

Nästan två tredjedelar av de hypotekslån som beviljades 2022 (61 %) ingicks med personer upp till 40 år och nästan en femtedel med personer upp till 30 år. Det bör noteras att de nya regler som BdP infört för att begränsa villkoren för bostadslån enligt ålder trädde i kraft i slutet av mars.

När det gäller bostadsregionen var två av tre personer som tog ett hypotekslån bosatta i den norra regionen och i Lissabons storstadsområde, anger centralbanken.