Według Banku Portugalii 12-miesięczny Euribor stanowi już 43% zasobów kredytów na stałe mieszkanie ze zmienną stopą procentową, podczas gdy sześciomiesięczny Euribor wynosi 32%.

Euribor zaczął rosnąć bardziej znacząco od 4 lutego 2022 roku, po tym jak Europejski Bank Centralny (EBC) przyznał, że może podnieść główne stopy procentowe w tym roku ze względu na wzrost inflacji w strefie euro, a trend ten został wzmocniony wraz z rozpoczęciem inwazji Rosji na Ukrainę 24 lutego 2022 roku.

Na ostatnim posiedzeniu polityki pieniężnej, 16 marca, EBC po raz kolejny podniósł główne stopy procentowe o 50 punktów bazowych, czyli o tyle samo co 2 lutego i 15 grudnia, kiedy to zaczął zwalniać tempo podwyżek w porównaniu do dwóch zanotowanych wcześniej, które wynosiły 75 punktów bazowych, odpowiednio 27 października i 8 września.