Posłowie zatwierdzili również majowe wyjazdy głowy państwa do Yuste w Hiszpanii, aby wręczyć Sekretarzowi Generalnemu ONZ António Guterresowi Europejską Nagrodę Carlosa V oraz do Strasburga we Francji na zaproszenie przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.


Jednogłośnie zatwierdzono wyjazd Marcelo Rebelo de Sousy do RPA, w dniach 04 - 09 czerwca, na zaproszenie prezydenta RPA Cyrila Ramaphosy, z oficjalną wizytą oraz w celu uczczenia Dnia Portugalii, Camõesa i Wspólnot Portugalskich.


Pozostałe trzy wyjazdy, między 5 a 10 maja, zostały przegłosowane łącznie i zatwierdzone przy wstrzymaniu się od głosu Bloku Lewicy, który poprzez swojego lidera parlamentarnego, Pedro Filipe Soaresa, poinformował, że głosowanie to wynika z wyjazdu głowy państwa do Londynu na koronację monarchy Wielkiej Brytanii.


W liście do Parlamentu głowa państwa poinformowała, że planuje podróż do Londynu między 5 a 6 maja, do Yuste w Hiszpanii między 8 a 9 maja oraz do Strasburga między 9 a 10 maja.