Ceny energii elektrycznej i gazu pobiły rekordy w Unii Europejskiej w drugiej połowie 2022 roku. Według danych opublikowanych w tę środę przez Eurostat, gdy cena energii elektrycznej skoczyła z 23,5 euro za 100 killowatogodzin (kWh) w drugiej połowie 2021 roku do 28,4 euro za 100 kWh w ostatnich sześciu miesiącach ubiegłego roku, średnie ceny gazu w Unii Europejskiej wzrosły w tym samym okresie z 7,8 euro za 100 kWh do 11,4 euro za 100 kWh.

"Ceny te są najwyższe w historii Eurostatu" - czytamy w biuletynie wydanym przez europejski urząd statystyczny. Pomiędzy krajami podwyżki były powszechne.

W Portugalii, według Eurostatu, ceny gazu wystrzeliły w górę o 65% w drugiej połowie ubiegłego roku w porównaniu do drugiej połowy 2021 roku. Mimo to, jest to wzrost daleki od podwyżek obserwowanych w takich krajach jak Czechy, które odnotowały wzrost o 231%, Rumunia (165%), Łotwa (157%) i Litwa (112%).

W euro średnie ceny gazu dla gospodarstw domowych w drugiej połowie 2022 roku były najniższe na Węgrzech (3,5 euro za 100 kWh), w Chorwacji (4,5 euro) i na Słowacji (4,9 euro), a najwyższe w Szwecji (27,5 euro), Danii (20,8 euro) i Holandii (19,3 euro).

Na rynku energii elektrycznej Portugalia znajduje się wśród krajów Unii Europejskiej o najniższym wzroście cen w okresie od drugiej połowy 2021 r. do drugiej połowy 2022 r.: według Eurostatu ceny energii elektrycznej wzrosły tylko o 2,4% w okresie od drugiej połowy 2021 r. do drugiej połowy 2022 r.

Z niższą ewolucją cenową niż Portugalia mogą pochwalić się jedynie Malta i Holandia, które odnotowały korektę cen energii elektrycznej odpowiednio o 3,1% i 6,8%. Największe wzrosty cen energii elektrycznej miały miejsce w Rumunii (+112%), w Czechach (+96,5%) i w Danii (+70,3%).

W euro średnie ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w drugiej połowie 2022 roku były najniższe na Węgrzech (10,8 euro za 100 kWh), w Bułgarii (11,5 euro) i na Malcie (12,8 euro). W przeciwnym kierunku zmierzają ceny w Danii (58,7 euro), Belgii (44,9 euro) i Irlandii (42,0 euro).