Waluta ta jest częścią pakietu ogłoszonego przez wspólnotowy organ wykonawczy w Brukseli, który zawiera nowe propozycje ram prawnych dla cyfrowego euro i zabezpieczenia korzystania z gotówki. W duchu tego pakietu instytucja zaproponowała, aby cyfrowe euro było, podobnie jak gotówka, "dostępne wraz z istniejącymi krajowymi i międzynarodowymi prywatnymi metodami płatności".

"Działałoby to jak cyfrowy portfel, ludzie i firmy mogliby płacić cyfrowym euro w dowolnym czasie i miejscu w strefie euro. W szczególności płatności byłyby dostępne zarówno online, jak i offline, a raczej płatności mogłyby być dokonywane między urządzeniami bez połączenia z Internetem, w odległym miejscu lub na parkingu podziemnym, podczas gdy transakcje online będą oferować taki sam poziom prywatności, jak istniejące metody płatności cyfrowych" - wyjaśniła Komisja Europejska.

"Banki i inni dostawcy usług płatniczych w całej UE" mają "dystrybuować cyfrowe euro wśród obywateli i firm", a "podstawowe usługi cyfrowego euro będą swobodnie świadczone osobom fizycznym".

"Aby promować włączenie finansowe, ludzie nie będą musieli posiadać konta bankowego, aby móc otworzyć i zarządzać cyfrowym kontem euro na poczcie lub w innym podmiocie publicznym, takim jak samorząd lokalny" - podkreśliła Komisja Europejska, zapewniając, że "konto będzie również łatwe w użyciu, w tym dla osób z niedoborami".

W tym celu firmy w całej strefie euro będą zobowiązane do akceptowania cyfrowego euro, z wyjątkiem bardzo małych firm, które mogą zrezygnować, biorąc pod uwagę koszt stworzenia nowej infrastruktury.

Podobnie jak w przypadku gotówki, za cyfrowe euro będzie odpowiedzialny EBC, ponieważ wniosek ogłoszony w środę ustanawia jedynie ramy prawne i podstawowe elementy cyfrowego euro i będzie musiał przejść przez Parlament Europejski i Radę. Do EBC będzie należała decyzja, czy i kiedy wybić walutę, w ramach projektu, który będzie wymagał dodatkowych prac technicznych ze strony banku centralnego.

Zaproponowano również kurs prawny dla monet i banknotów euro, aby "zabezpieczyć ciągłą ogólną akceptację gotówki w strefie euro, a także zapewnić ludziom wystarczający dostęp do gotówki", umożliwiając każdemu obywatelowi "swobodny wybór metody płatności".

W tym celu Bruksela zwróciła się do państw członkowskich o zapewnienie akceptacji monet i banknotów, prosząc o raporty na temat sytuacji i środków mających na celu rozwiązanie zidentyfikowanych problemów. "Komisja może interweniować w celu określenia środków, jeśli zajdzie taka potrzeba" - dodała instytucja.

Euro, przyjęte przez 20 państw członkowskich UE, jest w obiegu od 21 lat i jest drugą najczęściej używaną walutą w transakcjach międzynarodowych na świecie.