Denna valuta är en del av ett paket som tillkännagavs av gemenskapens verkställande organ i Bryssel, vilket innehåller nya förslag till en rättslig ram för den digitala euron och för att skydda användningen av kontanter. I paketets anda har institutionen föreslagit att den digitala euron, i likhet med kontanter, ska vara "tillgänglig tillsammans med befintliga nationella och internationella privata betalningsmetoder".

"Det skulle fungera som en digital plånbok, människor och företag skulle kunna betala med den digitala euron när som helst och var som helst inom euroområdet. Betalningar skulle kunna göras både online och offline, eller snarare enhet-till-enhet utan internetuppkoppling, i ett avlägset område eller i ett underjordiskt parkeringsgarage, medan onlinetransaktioner kommer att erbjuda samma nivå av integritet som befintliga digitala betalningsmetoder", förklarade EU-kommissionen.

"Banker och andra betaltjänstleverantörer i hela EU" planeras att "distribuera den digitala euron till medborgare och företag", med "de grundläggande tjänsterna för den digitala euron kommer att tillhandahållas fritt till individer."

"För att främja finansiell inkludering kommer människor inte att behöva äga ett bankkonto för att kunna öppna och hantera ett digitalt eurokonto på postkontor eller hos en annan offentlig enhet, som en lokal myndighet", betonade Europeiska kommissionen och försäkrade att "kontot kommer också att vara lätt att använda, även för dem med brister."

Därför kommer företag i hela euroområdet att vara skyldiga att acceptera den digitala euron, med undantag för mycket små företag som kan välja att inte göra det, med tanke på kostnaden för att skapa ny infrastruktur.

I likhet med kontanter kommer den digitala euron att vara ECB:s ansvar, eftersom det förslag som tillkännagavs på onsdagen endast fastställer den rättsliga ramen och de väsentliga delarna av den digitala euron och kommer att behöva passera Europaparlamentet och rådet. Det kommer att vara upp till ECB att besluta om och när valutan ska präglas, i ett projekt som kommer att kräva ytterligare tekniskt arbete från centralbanken.

En rättslig kurs föreslogs också för euromynt och eurosedlar, för att "skydda den fortsatta allmänna acceptansen av kontanter i euroområdet och även se till att människor har tillräcklig tillgång till kontanter", så att varje medborgare kan välja "sin betalningsmetod fritt".

Bryssel har därför bett sina medlemsländer att se till att mynt och sedlar accepteras och begärt rapporter om situationen och åtgärder för att lösa de problem som identifierats. "Kommissionen kan ingripa för att specificera åtgärder vid behov", tillade institutionen.

Euron, som antogs av 20 EU-länder, har varit i omlopp i 21 år och är den näst mest använda valutan för internationella transaktioner globalt sett.