W oświadczeniu SEF stwierdza, że zezwolenia na pobyt, które wygasają w kolejnym kwartale, można automatycznie odnowić bez konieczności osobistego udawania się do punktu obsługi, po prostu uzyskując dostęp do "strefy osobistej" portalu SEF w "automatycznym odnowieniu".

Według SEF tryb ten istnieje od lipca 2020 r. i przeprowadzono już około 300 tysięcy automatycznych odnowień.

SEF precyzuje, że funkcjonalność jest dostępna na okres do 30 września 2023 r., z szacowanym uniwersum 84 tysięcy obcokrajowców, którzy są już rezydentami, jako potencjalnymi beneficjentami.