I ett uttalande anger SEF att uppehållstillstånd som löper ut under det efterföljande kvartalet kan förnyas automatiskt utan att behöva gå till en servicedisk personligen, helt enkelt genom att komma åt det "personliga området" i SEF-portalen i "automatisk förnyelse".

Enligt SEF har denna funktion funnits sedan juli 2020 och cirka 300 000 automatiska förnyelser har redan genomförts.

SEF anger att funktionen är tillgänglig för perioden fram till den 30 september 2023, med ett uppskattat universum på 84 tusen utländska medborgare, redan bosatta, som möjliga förmånstagare.