Regionalny strajk zwołany przez SIM, który rozpoczął się dziś o godzinie 00:00 i zakończy się o godzinie 24:00 w środę, obejmuje "całkowite zatrzymanie i nieobecność w miejscu pracy" lekarzy pracujących w placówkach służby zdrowia w Regionie Autonomicznym Azorów, na obszarze Regionalnej Administracji Zdrowia Alentejo i na obszarze Regionalnej Administracji Zdrowia Algarve.

Niezależny Związek Zawodowy Lekarzy stwierdził w ogłoszeniu o strajku, opublikowanym 10 dni temu, że "walka pracowników medycznych ma na celu zmuszenie rządu do udzielenia skutecznej odpowiedzi na listę żądań związku".

Lekarze domagają się również "pilnego zamknięcia działalności stołu negocjacyjnego ustanowionego między rządem a SIM oraz, w szczególności i priorytetowo, przedstawienia przez ministrów finansów i zdrowia propozycji siatki płac, która zastąpiłaby straty nagromadzone w wyniku erozji inflacyjnej ostatniej dekady i która z honorem i sprawiedliwością pozycjonuje cały zawód lekarza, w tym stażystów, w Jednolitej Tabeli Wynagrodzeń dla służby publicznej".

W sierpniu i wrześniu Niezależny Związek Zawodowy Lekarzy zaplanował strajki w innych regionach kraju.