"Istnieje wyraźny wzrost wydajności. Prawdą jest, że restrukturyzacja SEF i wynikające z niej przekazanie uprawnień GNR i PSP w zakresie kontroli granicznej i działalności cudzoziemców w Portugalii stanowią wyzwanie dla zintegrowanego zarządzania granicami. Są to jednak wyzwania, które na poziomie strukturalnym i organizacyjnym mają na celu w szczególności zagwarantowanie skuteczności i zwiększenie kontroli granicznej", powiedział José Luís Carneiro.

"Po pokonaniu etapu strukturyzowania decyzji politycznych, konieczne jest teraz zapewnienie powodzenia procesu transformacji", powiedział urzędnik rządowy.

Proces wygaszania SEF zaplanowano na 29 października, a uprawnienia tej służby bezpieczeństwa zostaną przekazane siedmiu organizacjom.

Podczas konferencji minister sprecyzował, że PSP przejmie odpowiedzialność za kontrolę granicy powietrznej, a także zarządzanie tymczasowymi centrami instalacyjnymi zintegrowanymi z lotniskami, podczas gdy GNR będzie odpowiedzialna za kontrolę granicy morskiej, uzupełniając funkcje nadzoru morskiego prowadzone przez Jednostkę Kontroli Wybrzeża i Granic, a także na granicy lądowej, oprócz tych dwóch sił bezpieczeństwa odpowiedzialnych również za wydalanie cudzoziemców.

José Luís Carneiro podkreślił, że "od wielu miesięcy PSP i GNR współpracują z SEF na granicach, w procesie współpracy, który zwiększa zdolność do kontrolowania osób wjeżdżających i wyjeżdżających z kraju, a jednocześnie pozwala na ciągłą i zdrową wymianę doświadczeń, co będzie miało pozytywne odzwierciedlenie w przyszłości".

Według urzędnika, SEF przeprowadził już kursy w zakresie kontroli granicznej dla 348 członków PSP, a kolejnych 50 funkcjonariuszy policji jest obecnie w fazie szkolenia, a 235 GNR również uczestniczyło w tych kursach.

Minister dodał, że policja sądowa przejmie obowiązki w zakresie przestępczości związanej z handlem ludźmi i pomocą w nielegalnej imigracji.

Integracji, Migracji i Azylu(AIMA), która łączy funkcje regulowania statusu migrantów i wydawania dokumentów, wraz z Instytutem Rejestracji i Notariatu, a także kompetencje w zakresie przyjmowania, integracji i ochrony, wynikające z połączenia Wysokiej Komisji ds.

Restrukturyzacja SEF została podjęta przez poprzedni rząd i zatwierdzona przez Zgromadzenie Republiki w listopadzie 2021 r., po dwukrotnym odroczeniu.