Wrześniowe zapasy wody w dorzeczach były jednak wyższe niż średnia, z wyjątkiem dorzeczy Sado, Mira, Guadiana, Arade i Barlavento. Dorzecze Barlavento nadal jest tym z najmniejszą ilością wody, zaledwie 7,7%, podczas gdy średnia wynosi 54%.

Spośród 60 monitorowanych zbiorników 10 miało dostępność wody większą niż 80% całkowitej objętości, a 19 mniejszą niż 40%.

Według dostępnych obecnie danych SNIRH, zbiorniki o najniższym poziomie wody pod koniec września to Barlavento (7,7%), Arade (26,7%), Mira (31,2%), Sado (36,2%), Ave (51,8%) i Oste (53,5%).

Dorzecze Douro miało największą objętość wody, z 77,2% swojej pojemności, a następnie Cávado (77,1%), Lima (75,1%), Tag (68,2%), Guadiana (66,2%) i Mondego (63,6%).

Magazyny z września 2023 r. według dorzeczy były generalnie wyższe niż średnie magazyny z września (1990/91 do 2021/22), z wyjątkiem dorzeczy Sado, Guadiana, Mira, Ribeiras do Algarve i Arade.

Każde dorzecze może odpowiadać więcej niż jednemu zbiornikowi.