Spadek objętości wody zaobserwowano w dorzeczach Douro, Mondego, Arade, Mira, Ave i Lima, a wzrost w dorzeczach Tagu, Gwadiany, Sado, Oeste i Cávado, wskazuje miesięczny raport Krajowego Systemu Informacji o Zasobach Wodnych(SNIRH).

Dorzecze Barlavento pozostało na tym samym poziomie pod koniec listopada, co w ostatnim dniu października, czyli 7,6% pojemności, i nadal jest tym, które przechowuje najmniej wody w kontynentalnej Portugalii.

Po Barlavento, dorzecza Arade (24,7%) i Mira (30,8%) są tymi, które zatrzymują najmniej wody.

Największą ilością zmagazynowanej wody charakteryzuje się dorzecze Cávado (88,4%), następnie dorzecze Ave (81%) i dorzecze Douro (79,5%).

Basenem, który odnotował największą skumulowaną utratę wody, był Ave, który spadł z 99,6 procent pod koniec października do 81 procent pod koniec listopada. Zbiornikiem, który zyskał najwięcej, był Cávado, który wzrósł z 83,3 procent do 88,4 procent pojemności.

W miesięcznym raporcie dotyczącym zbiorników w Portugalii kontynentalnej stwierdzono również, że z 60 monitorowanych zbiorników 15 miało w ostatnim dniu listopada dostępność wody większą niż 80% całkowitej objętości, a 17 poniżej 40%.

Każde dorzecze może odpowiadać więcej niż jednemu zbiornikowi.

W raporcie SNIRH stwierdzono, że zapasy wody w dorzeczach w ostatnim miesiącu są wyższe niż średnia listopadowa (1990/91 do 2022/23), z wyjątkiem dorzeczy Mondego, Sado, Guadiana, Mira, Ribeiras do Algarve i Arade.