Według ECO, znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie jest jednym z najczęstszych wymagań w ogłoszeniach o pracę publikowanych na poziomie europejskim. Jednak w niektórych krajach kompetencja ta ma znacznie większe znaczenie niż w innych.

Portugalia jest pod tym względem w centrum uwagi. Wynika to z faktu, że wśród krajów europejskich, które tworzą Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju(OECD) i nie mają języka angielskiego jako języka urzędowego, Portugalia jest drugim krajem, w którym znajomość tego języka jest najbardziej wymagana w procesach rekrutacyjnych, za Luksemburgiem.

"Wymagania związane ze znajomością języków mają fundamentalne znaczenie na rynkach pracy. Poprzednie badania wykazały, że znajomość języka angielskiego była szóstą najbardziej pożądaną umiejętnością w ofertach pracy w krajach europejskich", podkreśla OECD w opublikowanym w poniedziałek raporcie "Skills Outlook 2023".

Według OECD, wśród ofert pracy ogłoszonych online w 2022 r. język angielski był wymagany w co najmniej 33% przypadków w następujących krajach: Austria, Węgry, Belgia, Dania, Szwajcaria, Bułgaria, Grecja, Rumunia, Luksemburg, a także Portugalia.

W rzeczywistości 54% ofert pracy bezpośrednio lub pośrednio (w przypadku ogłoszeń w języku angielskim) wymagało tej umiejętności, co plasuje Portugalię znacznie powyżej średniej wspólnotowej (31%).

Wśród krajów europejskich, w których angielski nie jest językiem urzędowym, tylko Luksemburg (59%) wyprzedził Portugalię (patrz wykres). Dla porównania, na przykład w Hiszpanii, tylko trzy na dziesięć ogłoszeń wymieniało język angielski jako wymóg rekrutacyjny.

Z drugiej strony, u podstawy tej tabeli pojawia się Finlandia (z 13% wakatów wymagających tej umiejętności), Chorwacja i Łotwa (obie z 15%).

W niedawnym wywiadzie dla ECO, specjalistka ds. migracji z Brazylii do Portugalii, Patrícia Lemos, wyjaśniła, że znajomość języka angielskiego była jedną z przeszkód w wejściu Brazylijczyków na portugalski i europejski rynek pracy, ponieważ w Brazylii umiejętność ta nie jest tak rozpowszechniona ani wymagana jak tutaj. Jednak w odpowiedzi na niedobór siły roboczej, który dotyka portugalskie firmy, imigracja została uznana za jedno z rozwiązań.

W odniesieniu do innych języków analizowanych przez OECD (francuskiego, niemieckiego i hiszpańskiego), Portugalia również przewyższa średnią wspólnotową. Na przykład, 19% ofert pracy ogłoszonych online w ubiegłym roku wymagało znajomości języka hiszpańskiego.