Zgodnie z tekstem zatwierdzonym przez państwa członkowskie - który musi jeszcze zostać formalnie przyjęty przez UE i Parlament Europejski - w wieku 17 lat posiadacze prawa jazdy "mogą prowadzić pojazd tylko w towarzystwie osoby siedzącej na siedzeniu obok kierowcy i zdolnej do udzielania wskazówek"

Osoba towarzysząca musi mieć co najmniej 24 lata i posiadać prawo jazdy od pięciu lub więcej lat.

Nowo zarejestrowani kierowcy będą również mieli co najmniej dwuletni okres "zerowej tolerancji" dla jazdy pod wpływem alkoholu, a sankcje muszą być również ustalone w przypadku nadużywania narkotyków.

Państwa członkowskie powinny również rozpocząć wydawanie cyfrowych praw jazdy.

W odniesieniu do zmian w przepisach UE dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego, państwa członkowskie proponują dodanie do nich trzech dodatkowych wykroczeń: nieprzestrzeganie przepisów dotyczących ograniczeń dostępu pojazdów, przestępstwo ucieczki i nieprzestrzeganie przepisów mających zastosowanie na przejazdach kolejowych.

W przypadku wykroczenia drogowego popełnionego przez kierowcę w innym państwie członkowskim, zarówno zawiadomienie o wykroczeniu drogowym, jak i dokumenty uzupełniające muszą być przesłane w języku dokumentu rejestracyjnego pojazdu.

Z drugiej strony, w przypadku gdy powiadomienie o wykroczeniu drogowym i inne informacje uzupełniające są wysyłane w języku, którego odbiorca nie rozumie, zainteresowana osoba powinna mieć możliwość zażądania dokumentów uzupełniających w innym wybranym przez siebie języku urzędowym UE, innym niż język dokumentu rejestracyjnego pojazdu.