Według Publituris, w październiku globalny ruch lotniczy osiągnął 98,2% poziomu sprzed pandemii, po wzroście o 31,2% w porównaniu z tym samym miesiącem w 2022 r., co doprowadziło IATA - Zrzeszenie Międzynarodowego Transportu Lotniczego do stwierdzenia, że "trwające ożywienie popytu pasażerskiego utrzymywało się w październiku".

Według danych ujawnionych przez IATA 5 grudnia, wzrost globalnego ruchu był podyktowany silnym ożywieniem ruchu krajowego, który wzrósł o 33,7% w porównaniu z październikiem 2022 r., napędzany trzycyfrowym wzrostem odnotowanym w Chinach, co doprowadziło do tego, że krajowy transport lotniczy był o 4,8% powyżej wyniku z października 2019 r.

Ruch międzynarodowy również przyczynił się do ożywienia odnotowanego w październiku, który w 10. miesiącu roku odnotował wzrost o 29,7% w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku, osiągając 94,4% poziomu z października 2019 r., ostatniego roku przed pandemią COVID-19.

"Dobry wynik października coraz bardziej przybliża branżę do zakończenia odbudowy ruchu lotniczego po pandemii", gratuluje Willie Walsh, dyrektor generalny IATA.

Pomimo dobrych wyników, szef IATA podkreśla, że chociaż ruch międzynarodowy również się odradza, wzrost odbywa się "wolniej", co w dużej mierze przypisuje się niższemu popytowi międzynarodowemu rejestrowanemu przez linie lotnicze z Azji i Pacyfiku.

"Popyt międzynarodowy ze strony przewoźników z Azji i Pacyfiku jest o 19,5% niższy niż w 2019 roku. Może to odzwierciedlać późne zniesienie ograniczeń COVID w niektórych częściach regionu, a także rozwój handlu i napięcia polityczne" - dodaje urzędnik.

Pomimo opóźnienia, dane IATA pokazują, że jeśli chodzi o ruch międzynarodowy, to właśnie w liniach lotniczych z regionu Azji i Pacyfiku wskaźnik ten wzrósł najbardziej w październiku, rosnąc o 80,3% w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku, podczas gdy przepustowość wzrosła o 72,5%, a współczynnik obciążenia o 3,6 punktu procentowego, wynosząc 82,9%.

Przewoźnicy afrykańscy odnotowali w październiku wzrost ruchu międzynarodowego o 25,3%, podczas gdy przepustowość wzrosła o 32,4%, co spowodowało spadek wskaźnika obciążenia o cztery punkty procentowe, który spadł do 70,3%, najniższego wśród wszystkich regionów świata.

Na Bliskim Wschodzie międzynarodowy ruch lotniczy wzrósł o 24,1%, przy wzroście przepustowości o 22,2% i wzroście wskaźnika obciążenia o 1,2 punktu procentowego, który wzrósł do 80,6%, przy czym IATA wskazuje, że w tym regionie konflikt między Izraelem a Hamasem wydaje się mieć niewielki wpływ, mimo że linie lotnicze ograniczyły swoje operacje w tym regionie.

W Ameryce Łacińskiej ruch międzynarodowy również wzrósł o 21,2% w październiku, podczas gdy przepustowość wzrosła na wyższym poziomie i wzrosła o 22,3%, co spowodowało spadek wskaźnika obciążenia o 0,8 punktu procentowego, osiągając poziom 85,3%, najwyższy wśród wszystkich regionów.

W Ameryce Północnej ruch międzynarodowy wzrósł o 17,5%, czyli dokładnie o tyle samo, o ile wzrosła przepustowość, co przełożyło się na stabilny współczynnik obciążenia wynoszący 83,9%.

W Europie, gdzie ruch międzynarodowy odzyskał już znaczną część poziomów z 2019 r., linie lotnicze odnotowały najniższy wzrost, a ruch międzynarodowy wzrósł zaledwie o 16,1% w porównaniu z rokiem ubiegłym, podczas gdy przepustowość wzrosła o 14,5%, a współczynnik obciążenia wzrósł o 1,2 punktu procentowego, osiągając poziom 85,1%.