Statystyki dotyczące bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Portugalii (BIZ) według regionu analizują kwoty tych inwestycji według beneficjenta regionu Portugalii.

Jedna z metodologii stosowanych przez BdP nazywana jest zakładami i uwzględnia "nie tylko region, w którym znajduje się kontrahent inwestycji bezpośredniej (...), ale także regiony bezpośrednich spółek zależnych kontrahenta, które wchodzą w zakres inwestycji bezpośredniej oraz regiony odpowiednich zakładów tych podmiotów".

Takie podejście pozwala, według BdP, na "dystrybucję w miejscach, w których faktycznie zlokalizowana jest działalność gospodarcza przedsiębiorstw".

Korzystając z tej metodologii, Banco de Portugal odnotował, że region Lizbony był miejscem docelowym dla inwestycji o wartości 99 614 mln euro, co stanowi 55,2% całości.

Na drugim miejscu znalazł się region północny, który odnotował bezpośrednie inwestycje zagraniczne na poziomie 16,5%, z 29 848 mln euro.

Na trzecim miejscu, ale już poniżej 10%, z 17 807 mln euro, Algarve otrzymało 9,9% wszystkich BIZ w Portugalii.

Centro (11 259 mln euro i 6,2%), Madera (8 645 mln euro i 4,8%) i Alentejo (6 174 mln euro i 3,4%) były również jednymi z preferowanych regionów dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Setúbal, Oeste i Vale do Tejo oraz Azory były portugalskimi regionami o najniższym poziomie BIZ w 2023 r., wynoszącym odpowiednio 3 925 mln euro, 2 614 mln euro i 524 mln euro.

W 2023 r. BIZ we wszystkich regionach Portugalii wzrosły, podkreślając zmiany rok do roku w Alentejo (12%), Setúbal (11,9%) i Algarve (11,3%).

Z kolei Madera (0,7%), Centrum (1,8%) i Północ (3,3%) odnotowały najmniejsze wahania.

BIZ na Azorach, w Zachodniej i Dolinie Tagu oraz w Lizbonie wzrosły odpowiednio o 9,4%, 8,0% i 6,7%.

Inwestycje europejskie

Europa była kontynentem, z którego pochodziła większość BIZ w Portugalii w 2023 r., odpowiadając za 156 284, co stanowi 86,6% całości, a następnie Azja (6,2%, 11 098 mln euro), Ameryka (5,2%, 9 365 mln euro), Afryka (1,9%, 3 468 mln euro) i Oceania (0,1%, 91 mln euro).

Afryka była kontynentem o najwyższym wzroście rok do roku (21,9%), a następnie Azja (12,1%), podczas gdy Oceania była jedynym blokiem, w którym odnotowano spadek bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Portugalii w 2023 r., spadając o 15,4%.

Strefa euro odpowiadała za 73,9% bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Portugalii, podczas gdy Unia Europejska stanowiła 76,3%.