Według analizy wykonalności operacji Alta Velocidade przeprowadzonej przez firmę konsultingową KPMG, operacja wygeneruje około 6,2 miliarda euro w ciągu 30 lat koncesji, w oparciu o scenariusze przedstawione przez IP: 52 usługi dziennie, 8 milionów pasażerów rocznie i wskaźnik obłożenia 80%.

Konsultant twierdzi, że największym kosztem operacji, wynoszącym około 40%, będzie opłata za korzystanie z infrastruktury kolejowej (TUI), którą IP określiło na 10 euro za pociąg za kilometr dużej prędkości, podczas gdy obecnie wynosi ona około 2 euro. Kwota ta pozwoli spółce publicznej pokryć 15% kosztów inwestycji w nową linię.