Când este declarată o stare de calamitate?

Starea de calamitate se aplică în cazurile de catastrofe de amploare și este cel mai înalt nivel de intervenție prevăzut de Legea fundamentală privind protecția civilă, după situația de alertă și de urgență.

Cine declară starea de calamitate?

Declaraţia situaţiei de calamitate este responsabilitatea Guvernului şi ia forma unei rezoluţii a Consiliului de Miniştri.

Cu toate acestea, această rezoluție a Consiliului de Miniștri poate fi precedată de o expediere comună a prim-ministrului și a ministrului afacerilor interne, recunoscând necesitatea declarării situației de calamitate.

Conform Legii fundamentale privind protecția civilă, organele guvernamentale ale regiunilor autonome sunt, de asemenea, responsabile de aprobarea planurilor specifice de urgență pentru fiecare dintre acestea.

În Azore și Madeira, planurile de urgență de protecție civilă la nivel municipal sunt aprobate de membrul guvernului regional responsabil de sectorul protecției civile, iar Comisia Națională pentru Protecția Civilă este informată.

Care este diferența dintre starea de urgență și starea de calamitate?

Starea de urgenţă este o iniţiativă a Preşedintelui Republicii, aprobată prin deliberarea Adunării Republicii, după ascultarea Guvernului. O stare de calamitate poate fi decretată de Guvern.

Starea de urgență este al doilea grad al statelor de excepție prevăzute de lege, se poate determina „suspendarea parțială a exercitării drepturilor, libertăților și garanțiilor”, în timp ce într-o situație de calamitate dreptul la grevă și de a demonstra nu este interzis.

În stare de urgență, Forțele Armate sunt în așteptare, în timp ce într-o situație de calamitate forțele de protecție civilă sunt responsabile pentru operațiuni.

Cine monitorizează starea de calamitate?

Legea fundamentală privind protecția civilă prevede că toți cetățenii și alte entități private sunt obligați „să ofere autorităților cooperarea personală cerută acestora, respectând ordinele și orientările care le sunt adresate și corespunzând solicitărilor respective”.

Refuzul de a respecta aceste obligații corespunde infracțiunii de neascultare.

Cu toate acestea, legea prevede că forţele şi serviciile de securitate pot interveni şi în colaborare cu agenţii de protecţie, iar Forţele Armate pot colabora.

Pot fi plasate limite asupra mișcării oamenilor?

În timpul unei stări de calamitate, pot fi stabilite „limite sau condiții pentru mișcarea sau permanența oamenilor, a altor ființe vii sau vehicule”.

Articolul 22 din Legea fundamentală privind protecția civilă face referire la focarele epidemice ca motiv al restricțiilor privind circulația persoanelor atunci când se referă la „stabilirea limitelor sau condițiilor de circulație sau permanență a persoanelor, a altor ființe vii sau a vehiculelor, și anume prin supunere la controalele colective pentru a preveni răspândirea focarelor epidemice”.

Situaţia calamităţii permite, de asemenea, instituirea gardurilor sanitare şi de securitate şi „raţionalizarea utilizării serviciilor de transport public, comunicaţii şi furnizare de apă şi energie, precum şi consumul de necesităţi de bază”.

În timpul unei situații de calamitate, este posibil să se facă solicitări temporare pentru bunuri și servicii?

Declarația situației de calamitate implică recunoașterea necesității de a solicita temporar bunuri sau servicii.

Ce spune legea despre accesul la resursele naturale și energetice?

Declarația stării de calamitate este o condiție suficientă pentru a legitima accesul liber al agenților de protecție civilă la proprietatea privată, precum și utilizarea resurselor naturale sau energetice private, în măsura strict necesară pentru a efectua acțiunile menite să restabilească condițiile normale de viață.