Decizia ia în considerare „necesitatea de a organiza fluxuri de migrație regulate, sigure și ordonate, lupta împotriva migrației ilegale și a traficului de persoane asociate acesteia, precum și reglementarea și raționalizarea condițiilor de intrare și ședere a cetățenilor în Portugalia”, indică ordinul.

Obiectivele grupului sunt simplificarea proceselor legate de cererile de viză pentru a face acordarea mai rapidă a acestora.

Grupul de lucru ar trebui, de asemenea, să propună măsuri de consolidare a resurselor umane în posturile consulare cu cel mai mare număr de cereri de viză și să evalueze „necesitatea de a plasa elemente din SEF (Serviciul pentru străini și frontiere) și IEFP, I.P. (Instituto do Emprego e of Vocational Instruire), în posturile cele mai supuse presiunii”.


Ordinul menționează, de asemenea, că „misiunea” grupului este „de a stabili un canal permanent de comunicare între entitățile, din diferitele domenii guvernamentale, implicate în procesele de vize”.