Den fjärde medlemmen, en 63 år gammal man, hittades död efter en sökning under ledning av Lissabons centrum för samordning av sjöfartssökning och räddning, som utplacerade två handelsfartyg, en fregatt, ett flygvapnets flygplan och Institutets resurser.

Vid ankomsten i land skickades de tre besättningsmedlemmarna, 49, 62 och 67 år gamla, för prov av Covid-19 av Azorernas regionala hälsodirektorat, och åtföljdes senare av sjöpolisen, i samordning med utlänningarnas och gränsernas tjänst, och av den franska ambassaden?inom ramen för sina befogenheter”, enligt Lusa News Agency.

Segelbåten sjönk i början av 7 November utanför Viana do Castelo kust. Det finskflaggade handelsfartyget Midas lokaliserade och återtog de tre överlevande.