António Costa höll denna ståndpunkt vid en presskonferens där han också betonade att dessa differentierade åtgärder kommer att genomföras utan att deras intensitet minskas.

” I nästa ministerråd, kommer vi naturligtvis att ha möjlighet att bedöma, om avsikten med republikens president, är att förlänga undantagstillståndet,” sade statsministern.

” Eftersom kriterierna är att ha mer än 240 personer per 100 000 invånare de senaste 14 dagarna är verkligheten mycket varierande för de 191 kommunerna under dessa omständigheter. Vi har kommuner som ligger strax över 242, men vi har också ett län, som är det med den högsta incidensen, som har 3 698 fall per 100 000 invånare under de senaste 14 dagarna”, rättfärdigade den verkställande ledaren.

António Costa tillade att ”det är nödvändigt att anpassa och anpassa åtgärderna till den specifika allvaret i situationen i dessa olika kommuner”.