Åtgärden syftar också till att varna för att det finns anläggningar där det råder brist på anställda för att följa beredskapsplanerna. Strejken kommer att äga rum under den första veckan i december, det exakta datumet kommer att bekräftas på torsdag