” Detta är ett mycket svårt beslut, som fattas inför en exceptionell situation, som kommer att påverka 5,5 procent av våra anställda inom olika delar av organisationen, men det är viktigt att säkerställa företagets ekonomiska och finansiella hållbarhet”, sade koncernen. Företaget garanterar att betala ersättning ”över den rättsliga ramen”, samt att förlänga vissa förmåner, inklusive sjukförsäkring.

Dessutom kommer Sumol och Combal inte att betala förvaltningspremier för 2019 och kommer att fortsätta genom att minska sin styrelse, men ytterligare detaljer om denna åtgärd är ännu inte kända.

” Med tanke på detta scenario, förlängningen av restriktiva åtgärder som negativt påverkar vår verksamhet och nivån på ekonomisk aktivitet förväntas för framtiden, Sumol och Compal är skyldiga att fortsätta med en process för att justera sin struktur”.