I ett uttalande förklarar National Federation of Workers in Public and Social Functions (FNSTFPS) att uppskjutandet av strejken inte innebär en reträtt i arbetstagarnas påståenden. Icke-lärande personal vill ha en lösning på vad de kallar ”gamla problem” inom sektorn som har blivit mer brådskande i det nuvarande sammanhanget av pandemin i covid-19, såsom förstärkning av personal med över 6 000 icke-lärande personal och ett slut på kommunaliseringsprocessen.