COVID-19 vaccin är högsta prioritet för Portugals EU-ordförandeskap

Av TPN/Lusa, in Nyheter · 03-12-2020 08:00:00 · 0 Kommentarer

Portugal tar ordförandeskapet i EU i januari.

Att säkra ett coronavirusvaccin för alla europeiska länder kommer att ha högsta prioritet för Portugal när landet tar över ordförandeskapet för Europeiska unionen i januari. I sina kommentarer i går kväll underströk premiärminister Antonio Costa också hur brådskande det är att lösa tvisten med Ungern och Polen om rättsstatsprincipen som blocket avser att fästa vid återkravsmedel så att pengarna kan frigöras.Relaterade artiklar


Comments:

Var först med att kommentera den här artikeln
Interaktiva ämnen, skicka oss dina kommentarer / åsikter om den här artikeln.

Observera att Portugal News kan använda utvalda kommentarer i den tryckta utgåvan av tidningen.