Europeiska unionens råd och Europaparlamentet har nått ett interimsavtal om hur medlemsstaterna kan använda de medel som anslagits till fiske och vattenbruk under perioden 2021—2027.

Med det totala beloppet på 6,1 miljarder euro kommer EHFF 2021—2027 huvudsakligen att användas (5,3 miljarder euro) för förvaltning av fiske, vattenbruk och fiskeflottor, medan resterande belopp kommer att omfatta åtgärder som vetenskaplig rådgivning, kontroller, marknadsinformation, sjöövervakning och säkerhet.

Medlemsstaterna kommer att behöva använda minst 15 procent av de pengar som ska tas emot till effektiv kontroll och upprätthållande av fisket, inklusive kampen mot olagligt, orapporterat och oreglerat fiske.

I enlighet med den europeiska ekologiska pakten måste fondens verksamhet bidra till det övergripande budgetmålet att 30 procent av medlen ska avsätta klimatåtgärder.

Den nya EHFF kommer särskilt att stödja småskaligt kustfiske och fartyg upp till 24 meter samt främja vattenbruk. EHFF är en av de fem europeiska struktur- och investeringsfonder som vill främja sysselsättningsbaserad tillväxt och återhämtning i Europa.

Hittills har EHFF särskilt hjälpt fiskare i övergången till hållbart fiske, stött kustsamhällena med att diversifiera sina ekonomier, finansierat projekt som skapar nya arbetstillfällen och förbättrar livskvaliteten längs den europeiska kusten och stött utvecklingen av ett hållbart vattenbruk.