Enligt ett MAI-uttalande utsågs Luís Francisco Botelho Miguel av premiärministern António Costa och av inrikesministern, Eduardo Cabrita, och kommer att leda omstruktureringen av SEF och ”säkerställa åtskillnad mellan polisens funktioner och administrativa funktioner för godkännande och dokumentation av invandrare”.

Botelho Miguel, född i Lissabon, har en magisterexamen i militärvetenskap - artilleri - och en examen i Decision Systems Engineering.

Han har haft flera befälsposter mellan 2010 och 2020 i det republikanska nationalgardet, där han upphörde att vara generalbefälhavare i juli.