Portugal anser att Brexits handelsavtal fortfarande möjligt

Av TPN/Lusa, in Nyheter · 21-12-2020 14:00:00 · 0 Kommentarer

Portugals utrikesminister säger att han anser att ett handelsavtal mellan Storbritannien och Europeiska unionen fortfarande är möjligt, och ett nära förhållande mellan båda sidor var avgörande för framtiden.

Augusto Santos Silva sade under ett onlineevenemang för att diskutera prioriteringar för Portugals ordförandeskap i Europeiska rådet att en överenskommelse fortfarande var möjlig. Han tillade att underlåtenhet att göra detta skulle innebära handel enligt Världshandelsorganisationens regler, men betonade att de nära förbindelserna mellan Storbritannien och EU inte kan avstås.Relaterade artiklar


Comments:

Var först med att kommentera den här artikeln
Interaktiva ämnen, skicka oss dina kommentarer / åsikter om den här artikeln.

Observera att Portugal News kan använda utvalda kommentarer i den tryckta utgåvan av tidningen.