Det strategiska samarbetsprogrammet (PEC) 2021-2025 ”kommer att ha ett vägledande finansiellt belopp på 60 miljoner euro, med förbehåll för årlig översyn, för de fem år som är i kraft”, sade uttalandet.

Enligt den portugisiska regeringen har planen ”utarbetats i enlighet med Guinea-Bissaus utvecklingsmål och prioriteringar” och kommer att omfatta projekt inom områdena utbildning och kultur, rättvisa, säkerhet och försvar, hälsa, sociala frågor och arbete, jordbruk, fiske, energi och miljö, infrastruktur, ekonomi och finans.

” Särskild vikt kommer att läggas på att främja partnerskap med andra aktörer, offentliga och privata, nationella och internationella, nämligen med den privata sektorn, icke-statliga utvecklingsorganisationer (NGDOS), stiftelser, den akademiska världen och det internationella givarsamfundet, särskilt Förenta nationerna och Europeiska unionen ”, förklarade MNE.

Det

strategiska samarbetsprogrammet Portugal och Guinea-Bissau 2015—2020 hade en preliminär budget på 40 miljoner euro, vars genomförande har överskridits.


Author
TPN/Lusa