Portugisiska Hotel, Restaurang och Liknande Association (AHRESP) motsatte sig i dag förbudet mot försäljning av alla typer av drycker fär upphämtning och betonade att det som är avsett att förhindras är konsumtion inom anläggningarna. I sin dagliga bulletin sade föreningen att ”de senaste restriktiva åtgärderna mot driften av restauranger och liknande har kommit att fastställa förbudet mot försäljning av alla typer av drycker att ta med”. Men AHRESP anser att ”försäljningen av drycker i sig inte utgör någon ytterligare risk” och hävdar att ”denna åtgärd bör upphävas”.