Det nationella flygplatsförvaltningsbolaget ANA - Portugals flygplatser har godkänt en genomsnittlig minskning på 3,4% av de reglerade skatterna på nationella flygplatser från och med den 1 april. Till följd av detta kommer flygplatsavgifterna att sjunka vid Faros och Portos flygplats, men de kommer att gå upp i Lissabon på grund av extra avgifter. Flygplatsavgifterna kommer att minska med 5,28% (minus 0,44 euro) på Portos flygplats och 12,98% (1,11 euro) på Faros flygplats. I Lissabon kommer en ökning med 4,89% (0,72 euro).