Tillkännagivandet gjordes av socialistparlamentsledamoten Maria da Luz Rosinha.

Den senaste förlängningen av undantagstillståndet trädde i kraft från kl. 00:00 den 31 januari och löper fram till kl. 23.59 den 14 februari.

Dagordningen för 11 januari var redan reserverad för att diskutera och rösta om nästa förnyelse av undantagstillståndet, som bör förlängas till kl. 23.59 den 29 februari.

Nästa vecka, den 18 februari, planeras ett möte i São Bento med flera scheman över räkningar och resolutioner från de olika parterna.

Bland de debatter som planeras äga rum den dagen kommer två parlamentsundersökningar av regeringsdekret som begärs av CFP, en om stöd till familjer med underhållsberättigade barn under allmän nedstängning, den andra om förnyelse av arbetslöshetsförmåner och andra sociala förmåner.

” Vad CFP kommer att föreslå är att stödet inte längre ska innebära en nedskärning med en tredjedel av inkomsten och betalas ut till 100 procent till människor som stannar hemma med sina barn i deras vård, oavsett om någon i hushållet arbetar på distans”, förklarade kommunistparlamentsledaren João Oliveira.

Det andra initiativet gäller automatisk förnyelse av arbetslöshet och andra sociala förmåner som inte ingår i 2020-tilläggsbudgeten.