Stormarknader kan återuppta att sälja böcker och skolmaterial

Av TPN/Lusa, in Nyheter, COVID-19 · 12-02-2021 14:00:00 · 0 Kommentarer

Landets premiärminister António Costa meddelade den 11 februari att det kommer att tillåtas att sälja böcker och skolmaterial i stormarknader som förblir öppna, samtidigt som försäljningen av andra icke väsentliga varor förbjuds.

António Costa förklarade att ”regeln är att behålla allt exakt som det är” och därför är försäljning av icke väsentliga varor som kläder eller böcker förbjuden, med undantag för skolböcker och material.

” Det enda undantaget är det som följer av dekretet från republikens president, som förbjöd oss att förbjuda försäljning av böcker och skolmaterial i anläggningar som förblir öppna, det vill säga stormarknader”, sade statsministern.

” Detta är det enda undantaget eftersom vi måste respektera de begränsningar som införts genom presidentdekretet,” förstärkte António Costa.

Republikens president sade att ”med tanke på dekretet från republikens president kommer försäljning av böcker och skolmaterial att tillåtas i detaljhandelsföretag som redan är verksamma”.Relaterade artiklar


Comments:

Var först med att kommentera den här artikeln
Interaktiva ämnen, skicka oss dina kommentarer / åsikter om den här artikeln.

Observera att Portugal News kan använda utvalda kommentarer i den tryckta utgåvan av tidningen.