António Costa förklarade att ”regeln är att behålla allt exakt som det är” och därför är försäljning av icke väsentliga varor som kläder eller böcker förbjuden, med undantag för skolböcker och material.

” Det enda undantaget är det som följer av dekretet från republikens president, som förbjöd oss att förbjuda försäljning av böcker och skolmaterial i anläggningar som förblir öppna, det vill säga stormarknader”, sade statsministern.

” Detta är det enda undantaget eftersom vi måste respektera de begränsningar som införts genom presidentdekretet,” förstärkte António Costa.

Republikens president sade att ”med tanke på dekretet från republikens president kommer försäljning av böcker och skolmaterial att tillåtas i detaljhandelsföretag som redan är verksamma”.