” De är steg, de är små steg, men vi kan inte glömma vad som är målet vi vill nå, vilket är i slutet av sommaren, att 70 procent av befolkningen har vaccinerats mot covid-19”, säger Marta Temido.

Enligt Marta Temedio, efter vaccination kan befolkningen inte undgå att följa reglerna om hygien och fysiskt avstånd.

”Vaccinet hjälper till att skydda, men det är inte en komplett sköld, och därför måste resten av åtgärderna bibehållas och vi måste fortsätta att vara försiktiga”, varnade hon.