Den regionala statliga sjukhusgruppen återupptar sin planerade kirurgiska aktivitet efter minskningen av antalet antagningar på grund av Covid-19, sade administrationen.

På grund av pandemin i Covid-19 utfärdade hälsovårdsministern den 13 januari en order som fastställde att sjukhusen i National Health Service skulle flytta sina beredskapsplaner till högsta nivå och avbryta icke-brådskande programmerad biståndsverksamhet för att stärka vården för kritiskt sjuka patienter