Elektriskt, diesel eller bensin?

Av TPN/Lusa, in Business, Motoring · 19-02-2021 01:00:00 · 0 Kommentarer

Målet för en nylanserad onlineplattform är att hjälpa till med att köpa en bil och tillhandahålla information om hållbara transportalternativ.

Plattformen (mobzero.pt) har lanserats av miljöföreningen Zero, med stöd av sex andra grupper och syftar till att bidra till att förändra förarnas åsikter samtidigt som de utvecklar hälsosammare städer, och informera medborgare och företag om elfordon.

Enligt Zero syftar projektet också till att främja mer hållbara transportformer, att offentliggöra elbilar som finns på den nationella marknaden (miljömässiga och ekonomiska egenskaper och fördelar), ge oberoende information och även till” avmystifiera myter som fortfarande finns om elektrisk teknik ”.

Sidan innehåller till exempel en simulator som jämför 100 procent elfordon med bensin- eller dieselfordon när det gäller inköp, användning och utsläpp av koldioxid och kväveoxid (de viktigaste luftföroreningarna).

” Siffrorna visar att 100 procent elfordon för de allra flesta modeller är mer fördelaktiga, både när det gäller utsläpp av förorenande gaser och i förhållande till de totala kostnaderna för anskaffning och användning, som är jämförbara eller till och med lägre än för bensin- och dieselfordon”, betonar Föreningen.

För en privatkund har inköp och användning av elbil samma kostnad som en dieselbil, men om du är företagskund är kostnaderna för en 100 procent elbil betydligt lägre än för diesel- eller bensinbilar. Underhållskostnaderna är också mycket lägre, liksom elkostnaderna, jämfört med det belopp du betalar för fossila bränslen.Relaterade artiklar


Comments:

Var först med att kommentera den här artikeln
Interaktiva ämnen, skicka oss dina kommentarer / åsikter om den här artikeln.

Observera att Portugal News kan använda utvalda kommentarer i den tryckta utgåvan av tidningen.