Presidenten har bett landets författningsdomstol att utvärdera en ny lag som antagits av parlamentet som tillåter dödshjälp och läkarassisterat självmord för dödligt sjuka och allvarligt skadade människor. Marcelo Rebelo de Sousa sade att lagstiftningen verkar ”överdrivet oprecis”, vilket kan skapa en situation med ”rättsosäkerhet. ” Lagstiftare för tre veckor sedan godkände med en betydande majoritet den slutliga formuleringen av lagförslaget, efter nästan ett år av diskussioner för att specificera administrativa förfaranden och andra aspekter av förfarandena.