Denna nationella strategi, som nu kommer att läggas fram för offentligt samråd, godkändes av ministerrådet för skogar och leds av republikens president Marcelo Rebelo de Sousa.

Vid presskonferensen förklarade inrikesministern att denna strategi överväger en uppsättning ”breda åtgärder som stärker styrningen av riskhantering, förbättrar kunskapen om risker, genomför riskreducering, skapar mekanismer för att bättre förbereda systemet i förhållande till förekomsten av risker och involvera medborgarna i riskkunskap.

” Detta är en väg som involverar de flesta av de statliga områdena i nära anslutning till de lokala myndigheterna, med skogsproducenterna och som har att göra med förberedelserna både för lindring och för vad man ska göra i händelse av en brand på landsbygden”, betonade Eduardo Cabrita.

Den nationella strategin för förebyggande räddningstjänsten fram till 2030 var en av de lagar som godkändes den 4 mars i ministerrådet och som syftar till att stärka räddningstjänsten.

Ministern sade också att ministerrådet uppskattade det arbete som utförts under de senaste tre åren när det gäller att bekämpa och förebygga bränder på landsbygden, där ”det inte fanns något civiloffer” och det skedde en minskning med över 50 procent av antalet förekomster och brända områden jämfört med genomsnittet de senaste tio åren.