Åtgärden är ett resultat av den gemensamma vägledningen om programmet för laboratoriescreening för SARS-COV-2 på daghem och utbildningsanstalter och av godkännande av utgifter, som ministerrådet godkände i söndags, för testning av studerande, lärare och annan personal som inte undervisar covid-19.

Enligt ett gemensamt uttalande från Ministeriet för utbildning, arbetsmarknad och solidaritet och social trygghet, testprocessen i skolor inleddes i slutet av januari, ”har redan tillåtit mer än 64 000 tester att utföras, trots övergången till hemundervisning”.

”Som ett resultat av artikuleringen med de olika enheter som är involverade i testoperationen, som har visat sig vara entydiga partner i hela denna process, de hänvisade ministerierna utföra en operation där det är möjligt att utföra ett stort antal tester”, tillägger han.

Regeringen betonar också att generaldirektoratet för hälsa (DGS) anser att användningen av periodiska snabbtester är ytterligare en åtgärd för att förhindra smitta, såsom avskildhet, användning av en mask, ventilation av utrymmen eller åtgärder för hygien och andningsetikett. Som syftar till ett säkrare återupptagande av undervisnings- och undervisningsverksamhet i klassrummet”.