I arbetet, som utvecklats av forskare från olika institutioner, bland annat fakulteten för mänsklig motricity (universitetet i Lissabon), skolan för idrott och fritid i Melgaço och högskolorna i Lissabon, Coimbra och Bragança, analyserades barn mellan 3 och 6 år.

Forskning har visat att barn som lever med syskon hemma i dessa åldrar, oavsett ålder och kön, har bättre värden för totala motoriska färdigheter, vilket kan tyda på ”en tendens att utveckla bättre motoriska färdigheter i framtiden”.

”Oavsett behovet av ytterligare förtydligande i denna fråga är det viktigt att familjer och de olika agenter som arbetar med barn tar hänsyn till de möjliga effekter som vara det enda barnet kan ha på motorisk utveckling”, skriver författarna.

Syskons påverkan på barns motoriska kompetensnivåer demonstrerades med ett batteri av tester som analyserar och utvärderar tre huvudgrupper av rörelser: stabilisatorer eller ställningar (sidohopp, till exempel), fler lokomotivrörelser (längdhopp) och mer manipulativa och interakterande rörelser (kasta eller sparka en boll).

Forskarna noterar att ”antalet familjer med endast ett barn har ökat stadigt under de senaste åren, vilket resulterar i en barndom utan syskonrelationer” och att flera studier redan har kopplat förekomsten av äldre syskon med positiva förändringar i den fysiska aktiviteten hos yngre syskon över tid.