Omkring 11 000 frågeformulär började levereras den 5 april och frågeformulären väntas börja fyllas i den 19 april på censos2021.ine.pt.

Fram till den 3 maj kan medborgarna också besvara frågeformulären via Internet eller på alternativa sätt som tillhandahålls av det nationella statistikinstitutet (INE), bland annat via telefonnummer 210 542 021.

Svaren kan också lämnas vid församlingsrådens e-räkningar eller genom att fylla i pappersformulär som folkräknare kommer att börja lämna ut från och med den 31 maj, i enlighet med protokollen för folkhälsosäkerhet.

En folkräkning, som sker vart tionde år, är ett förfarande för att systematiskt räkna och registrera information om befolkningen: Vem som bor, hur de bor, bland annat. Detta bidrar också till att vägleda den offentliga politiken.