EMA:s säkerhetskommitté "drog i dag slutsatsen att ovanliga blodproppar med låga blodplättar bör listas som mycket sällsynta biverkningar" av AstraZeneca-vaccinet, med hänsyn till "alla bevis som för närvarande finns tillgängliga" efter den undersökning som genomförts under de senaste veckorna.