Sedan den 1 april måste personer som anländer från Storbritannien, Brasilien, Sydafrika eller länder som ligger över tröskelvärdet, t.ex. Frankrike eller Italien, och som anländer till de portugisiska gränserna, genomgå en 14-dagars profylaktisk isoleringsperiod.