Rui Pena Pires, vetenskaplig samordnare för Emigration Observatory (OE), ett forskningscentrum inom ISCTE - University Institute of Lisbon, talade vid onlinekonferensen "Portuguese Emigration in the 21st Century", som anordnades av OE.

I sitt tal påpekade han att invandrare som återvänder till Portugal i genomsnitt står för hälften eller mer av utlänningars inresa.

Enligt Rui Pena Pires är situationen likadan i östeuropeiska länder med lika negativa migrationsbalanser som Portugal, där fler medborgare lämnar landet (emigranter) än vad som kommer in (invandrare).

Enligt den senaste emigrationsrapporten kommer omkring 80 000 portugiser att ha lämnat Portugal under 2019, en siffra som liknar föregående år och är något lägre än de 85 000 som lämnade Portugal 2017.

Det året var Storbritannien det land dit flest portugiser emigrerade: cirka 25 000. Därefter följde Spanien och Schweiz.

Rui Pena Pires noterade att vi för närvarande bevittnar portugisisk emigration i olika hastigheter, med en mer markant minskning i traditionella destinationsländer, såsom USA, Kanada, Brasilien eller Venezuela.

I dessa länder, sade han, ser vi en åldrande befolkning av emigranter som är födda i Portugal.

I Frankrike, Tyskland och Luxemburg åldras också den portugisiska emigrationen, vilket åtföljs av en minskning av antalet inresor av portugisiskt födda, till skillnad från Storbritannien och Norge, två destinationer som portugiserna, särskilt de mest kvalificerade, söker sig till i allt högre grad.

Rui Pena Pires sade i detta sammanhang att andelen portugisiska emigranter med examen är lika stor som den som finns i Portugal.

Men examensnivån är mycket lägre på de destinationer som traditionellt sett söks av portugiser, som Frankrike och Tyskland.

Han exemplifierade detta med uppgifter från Frankrike, där portugiserna är de som emigrerar i större antal, men med färre kvalifikationer, bland de 30 nationaliteter som undersökts.

Till Frankrike - det land i världen som har det största antalet portugisiska emigranter, på grund av den stora emigrationsvågen på 1960/70-talet - emigrerade under 2019 cirka 8 000 portugiser, följt av Tyskland med 5 785.